ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

 • หัวข้อข่าว...IFB

  กำหนดวันที่ 2 -3 ตุลาคม 2557 ประกาศนักเรียนที่ติด 0 และลงทะเบียนแก้ 0
 • ปฏิทินข่าว

  22-24 กย.57 : สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
  2 ตค.57 : ซ่อมผลการสอบปลาค 1/57
  3 ตค.57 : ซ่อม 0
  26 ตค.57 : ประชุมผูู้ปกครอง
  3 พ.ย.57 : เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557


 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เปิดรับสมัคร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต่อไปนี้
  อาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา
  อาจารย์อังกฤษ 1 อัตรา
  อาจารย์การท่องเที่ยว 2 อัตรา
  อาจารย์คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
  อาจารย์แฟชั่นดีไซด์ 2 อัตรา
Visitors: 3,278