วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 ที่ไม่ผ่านกิจกรรม ( อบรมและทำกิจกรรม 27-28 เมษายน 2558) ลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 27 เมษายน เวลา 8.00น ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ ณ หอประชุมใหญ่
    มีโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558 พร้อมทั้งชี้แจ้งนโยบายของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ ให้แก่ผู้ปกคลองและนักเรียนนักศึกษาทราบ

  • วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ ณ หอประชุม
    โครงการประชุมผู้ปกครอง และ มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปี 2/2557 เกรด 3.5

  • กิจกรรมหน้าเสาธง ในหนึ่งสัปดาห์ จะมีกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ของครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ กิจกรรมนี้จะให้นักเรียนและครูกอดกัน เพื่อสร้างความรู้สึกอันดีและสร้างความอบอุ่นเป็นกันเอง นักเรียนและครูจะมีความผูกพันกันมากยิ่งขึ้น

ปฏิทินวิทยาลัย

 

6 พ.ค. 58  ปรับพิ้นฐาน นักเรียนนักศึกษาใหม่  รอบ 2   

21 - 22  พ.ค. 58  เข้าค่าย>> IFB<< นักเรียนใหม่ โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก   

25 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1  ระดับ ปวช-ปวส   1/2558

2  มิ.ย. 58 เปิดภาคเรียน นักเรียนนักศึกษา ปวช-ปวส 2/2558 

 

 

 
 

 

Visitors: 2,230