วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 ที่ไม่ผ่านกิจกรรม ( อบรมและทำกิจกรรม 27-28 เมษายน 2558) ลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 27 เมษายน เวลา 8.00น ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ ณ หอประชุมใหญ่
    มีโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558 พร้อมทั้งชี้แจ้งนโยบายของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ ให้แก่ผู้ปกคลองและนักเรียนนักศึกษาทราบ

  • วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ ณ หอประชุม
    โครงการประชุมผู้ปกครอง และ มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปี 2/2557 เกรด 3.5

  • กิจกรรมหน้าเสาธง ในหนึ่งสัปดาห์ จะมีกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ของครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ กิจกรรมนี้จะให้นักเรียนและครูกอดกัน เพื่อสร้างความรู้สึกอันดีและสร้างความอบอุ่นเป็นกันเอง นักเรียนและครูจะมีความผูกพันกันมากยิ่งขึ้น

ปฏิทินวิทยาลัย

29 มีนาคม 58      -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558  

2 เมษายน 58      -  เปิดภาคเรียนฤดูร้อนนักศึกษาเก่า  

7 เมษายน 58      -  เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

20-21พฤษภาคม 58  -  เข้าค่าย นักเรียนใหม่ โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก

25 พฤษภาคม 58  - เปิดเรียนนักศึกษาใหม่ ปวช.1 และ ปวส.1

1   มิถุนายน 58   - เปิดเรียนนักศึกษา เก่า ปวช.2 และ ปวส.2

 

 

 

 
 

 

                             

Visitors: 1,142