ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

ประกาศ ให้นักเรียนสมัครสมาชิก www.technology-fashion.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อรับ pasword ส่วนตัว

 


 • วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 สถานประกอบการได้เข้ามาสัมนากับทางวิทยาลัยเทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการฝึกกับสถานศึษา ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับสถาประกอบการในการรับนักเรียนเข้าฝึกศึกษาดูงาน เปิดโอกาสให้ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกและนักเรียนของสถานประกอบการอื่นเข้าไปศึกษาดูงานการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
 • ปฏิทินข่าว

  3 พ.ย.57 : เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
  6 พ.ย.57 : งานวันลอยกระทง
  4 ธ.ค.57 : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
  10ธ.ค.57 : วันรัฐธรรมูญ
  26ธ.ค.57 : งานกีฬาสี และ งานเลี้ยงวันปีใหม่

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เปิดรับสมัคร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต่อไปนี้
  อาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา
  อาจารย์อังกฤษ 1 อัตรา
  อาจารย์การท่องเที่ยว 2 อัตรา
  อาจารย์คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
  อาจารย์แฟชั่นดีไซด์ 2 อัตรา

       IFB  SPORT DAY 2015                               

ภาพกิจกรรม.....more

         

      การแข่งขันวิชาการภายในสถานศึกษา                                            IFB SPORT DAY                                           อบรม ตรวจเครื่องแต่งกาย

Visitors: 8,129