ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

 • หัวข้อข่าว...IFB

  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557คณะผู้บริหาร ครู เครือ
  ข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัย
  เทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ ได้เดินทาง
  ไปถวายพระพรในหลวง ที่โรงพยาบาลศิริราช
  เพื่ออวยพรให้ในหลวง เนื่องจากเข้ารับการรัก
  ษาอาการเจ็บป่วย ในครั้งนี้ทางคณะผู้เดินทาง
  ได้ถวายดอกไม้เพื่อแสดงความจงรักภักดีแก่ใน
  หลวงรัชการที่ 9 ด้วย
 • ปฏิทินข่าว

  22-24 กย.57 : สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
  2 ตค.57 : ซ่อมผลการสอบปลาค 1/57
  3 ตค.57 : ซ่อม 0
  26 ตค.57 : ประชุมผูู้ปกครอง
  3 พ.ย.57 : เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557


 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เปิดรับสมัคร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต่อไปนี้
  อาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา
  อาจารย์อังกฤษ 1 อัตรา
  อาจารย์การท่องเที่ยว 2 อัตรา
  อาจารย์คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
  อาจารย์แฟชั่นดีไซด์ 2 อัตรา
Visitors: 3,515