ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ : IFB

ข่าวประชาสัมพันธฺ์    

                ปฏิทินการศึกษา

  รับสมัครงาน ครูและเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

           - ครูภาษาไทย                -  ครูคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

           - ครูการท่องเที่ยว            -  ครูวิทยาศาสตร์

           - ครูคณิตศาสตร์             -  ครูภาษาอังกฤษ    

  

 

 

 

 19 มิ.ย.57         - วันไหว้ครู

 27-29 มิ.ย.57    - ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมแห่งชารติสิริกิตต์

 7 ก.ค.57          - ตรวจสุขภาพประจำปี 1/2557

 10 ก.ค.57        -  แห่เทียนพรรษา 

 25-26 ก.ค.57    - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 

 

   

Visitors: 1,007