ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

 • หัวข้อข่าว...IFB

  วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557ทางคณะอาจารย์นักเรียน-นักศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "สืบสานประเพณีไทย" มีการแข่งขันการทำกระทง 2 ประเภท คือ สวยงามและความคิดสร้างสรรค์ และมีการประกวด นางนพมาศ ของทุกระดับชั้น
 • ปฏิทินข่าว

  3 พ.ย.57 : เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
  6 พ.ย.57 : งานวันลอยกระทง


 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เปิดรับสมัคร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต่อไปนี้
  อาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา
  อาจารย์อังกฤษ 1 อัตรา
  อาจารย์การท่องเที่ยว 2 อัตรา
  อาจารย์คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
  อาจารย์แฟชั่นดีไซด์ 2 อัตรา
Visitors: 4,696